Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 6
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Facility management

Facility management

Facility management

My v  OPIDUM - reality a.s. se zabýváme správou nemovitostí již více než 15 let. Začali jsme v roce 2006, kdy jsme spravovali developerský projekt Zahradky Kbely. Mezi další významné projekty později přibyly např. Obytný park Kbely centrum (kolaudace v roce 2009) nebo Rezidence na Hřebenkách (kolaudace roku 2015). Mezitím jsme převzali do správy několik dalších domů, kde se nám daří optimalizovat náklady a napravit mnohdy špatně počítané rozúčtování nákladů mezi jednotlivé vlastníky.

Níže uvádíme stručný seznam nabízených služeb. Nabídku Vám rádi vytvoříme nabídku řesně na míru Vašich potřeb a požadavků tak, abyste nemuseli hradit za služby, které nevyužijete.
Pokud budete mít o vytvoření takové nabídky zájem, prosím kontaktujte nás.
 

Technická správa

 • pravidelné kontroly funkčnosti objektu - četnost dle dohody
 • výměny žárovek a zářivek v rámci pravidelných kontrol domu (bez materiálu)
 • další opravy a údržby domu dle hodinové sazby – po autorizaci min. jednoho člena výboru nebo dle určeného mandátu
 • zajišťování pravidelných revizí dle příslušných předpisů
 • zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch vč. zimního úklidu dle platné vyhlášky
 • zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň)
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • konzultace a návrhy technických řešení v domě

Evidence a předpisy, vedení účetnictví

Data o bytových a nebytových jednotkách a jejich uživatelích jsou zpracovávána ve specializovaném softwaru SWAN Liberec.

 • vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků – na základě dodaných podkladů
 • vyhotovení měsíčních předpisů úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • návrh a zpracování změn předpisů úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v návaznosti na vyúčtování případně na žádost SVJ
 • kontrola a evidence úhrad předepsaných plateb
 • pravidelné zpracování upomínek dlužníkům
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby vč. rozúčtování tepla a vody
 • zpracování rozdělení nákladů společného prostoru garáží a sklepů mezi jednotlivé spoluvlastníky
 • evidence fondu oprav, zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav, návrhy na změny příspěvků
 • tisk evidenčních listů
 • vedení podvojného účetnictví SVJ (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)
 • evidence pohledávek a závazků (přijímání faktur od dodavatelů, vyhotovení odběratelských faktur, úhrady faktur apod.)
 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě, úhrady plateb z účtu
 • sledování stavu finančních prostředků na účtu SVJ
 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce)
 • vytvoření zprávy o hospodaření 1x ročně na vyžádání výboru SVJ

Organizačně právní služby

 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • zastupování při jednání s finančním úřadem a ostatními institucemi
 • příprava podkladů pro shromáždění SVJ
 • komunikace s pojišťovnou a zajištění řešení případných pojistných událostí na základě smlouvy o pojištění nemovitosti
 • základní právní poradenství pro výbor SVJ v oblasti nemovitostí

Mimo paušál nabízíme zpracování odměn členům výboru a zpracování mezd v rámci DPP, DPČ apod. dle nákladů externí firmy.